WkujTo.pl

WkujTo.pl

Logowanie

Zarejestruj się Resetuj hasło

Na rysunku przedstawiono kształt i wymiary trawnika. Na każdy metr kwadratowy powierzchni na tym terenie spadło w ciągu roku 280 litrów deszczu...


Rysunek do zadania:

\"\"

Na rysunku przedstawiono kształt i wymiary trawnika. Na każdy metr kwadratowy powierzchni na tym terenie spadło w ciągu roku 280 litrów deszczu. Ile litrów deszczu spadło na powierzchnię tego trawnika w ciągu roku?

Zapisz wszystkie obliczenia.

Rozwiązanie zadania:

Zadanie polega na podzieleniu trawnika na prostokąty,  obliczeniu powierzchni trawnika i obliczeniu ilości deszczu który spadł na ten trawnik.

Podstawowe informacje:

Dane:

ilość deszczu - 280 litrów / m2

Dokonujemy podziału trawnika:

\"\"          

Możemy podzielić trawnik wzdłuż czerwonych linii albo wzdłuż zielonej linii.

\"\"

Ewentualnie możemy policzyć całą powierzchnię (czerwone i zielone pole) a następnie odjąć pole zielone

Jeżeli zdecydujemy się na podział wzdłuż zielonej linii to otrzymamy jeden duży prostokąt o wymiarach 2 m x 5,5 m oraz 2 małe prostokąty o wymiarach 1,5 m x 2 m

Pole powierzchni otrzymamy po dodaniu pól powierzchni poszczególnych prostokątów

Pole trawnika = pole dużego prostokąta + 2 razy pole małego prostokąta (pole prostokąta równa się iloczynowi jego krawędzi) = 2 m * 5,5 m + 2 * (1,5 m * 2 m) = 11 m2 + 2 *(3 m2) = 11 m2 + 6 m2 = 17 m2

Po obliczeniu pola powierzchni trawnika obliczamy ilość deszczu który spadł na ten trawnik w ciągu roku

ilość deszczu = 17 m2 * 280 l/m2 = 4760 litrów

Obliczenia:

\"\"​

 

 

Zadanie do samodzielnego wykonania


\"\"

Na rysunku przedstawiono kształt i wymiary trawnika. Na każdy metr kwadratowy powierzchni na tym terenie spadło w ciągu roku 181 litrów deszczu. Ile litrów deszczu spadło na powierzchnię tego trawnika w ciągu roku? 
Zapisz wszystkie obliczenia.

 

test